dinsdag 4 september 2018

Overzicht wetgeving september 2017 - juni 2018Wet en voorbereidende werkzaamheden (pdf)

 27 JUNI 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat betreft herstelexamens en -onderzoeken na een veroordeling tot een verval van het recht tot sturen (1) - B.S. 30 juli 2018   

Parlementair document

22 JULI 2018. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake—B.S. 27 juli 2018   

Wet en voorbereidende werkzaamheden met bladwijzers (pdf)

18 JULI 2018. - Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (1) - B.S. 26 juli 2018   

Parlementair document

11 JULI 2018. - Wet tot invoeging van een artikel 1727/6 in het Gerechtelijk Wetboek—B.S. 25 juli 2018  

19 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, met betrekking tot het toezicht en de afhandeling van klachten en bezwaar, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen—B.S. 24 juli 2018 

Wet betreffende de pleziervaart  - B.S. 17 juli 2018 Parlementair document

 


21 DECEMBER 2017. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van een beveiligingsperiode en tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis voor wat de onmiddellijke aanhouding betreft (1) - B.S. 1 november 2017 25 JUNI 2017. - Wet tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft—B.S. 10 juli 2017 
maandag 22 januari 2018

Koninklijk besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar

Bericht. - Koninklijk besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar

donderdag 11 januari 2018

DECEMBER 2017. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van een beveiligingsperiode en tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis voor wat de onmiddellijke aanhouding betreft


DECEMBER 2017. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van een beveiligingsperiode en tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis voor wat de onmiddellijke aanhouding betreft (1)


woensdag 27 december 2017

17 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek (1)

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

17 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek (1)


maandag 6 november 2017